Kantoorvestiging
Leunseweg 22D
5809 AA Venray
Info@denvuurtoren.nl

Specialist op het gebied van integrale maatschappelijke, sociale en arbeids-activering.

Doelstelling is burgers uit hun isolement en eenzaamheid te halen en de eerste stappen te ondersteunen richting herstel en hernieuwd volwaardig burgerschap. Het weer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Onze ondersteuning is volledig gericht op het maatschappelijk functioneren. Hierbij kan gedacht worden aan cursus internetgebruik, budgettering en schuldensanering, taalcursussen, kooklessen, leren solliciteren, maar ook psycho-educatie en fitheids programma’s, etc.
De Vuurtoren zal middels UWV-trajecten, maar vooral middels begeleidingplannen en stageovereenkomsten voor burgers met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsre-integratie aanbieden
Tevens het aanbieden van hulp uit de GGZ, indien nodig en op consultbasis.